lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Näringslivssamverkan

Detta projekt syftar till att öka samverkan i nordvästra Skåne mellan näringslivet och Campus Helsingborg. För att samverkan skall bli hållbar och långsiktig så resulterar projektet också i en metodik som säkerställer att projektet drivs långsiktigt samt att samverkansprocessen utvecklas.

Kompetensutveckling, forsknings- och utvecklingsinsatser i nära samverkan med det omgivande samhället är en central uppgift för den nyskapande och tvärvetenskapliga inriktning som karakteriserar Campus Helsingborg.

Helsingborgs stad har varit, och är, djupt engagerad och stödjande i Campus utveckling. Campus har också utvecklats mycket positivt och matchar nu väl det regionala näringslivets struktur och behov. Goda exempel är Retail Service Management, Logistics Service Management, ReLog och nu senast Centrum för handelsforskning. Ryggraden i Helsingborgsregionens näringsliv finns inom logistik och handel vilket gör att förutsättningarna för en nära samverkan med näringslivet är mycket goda.

Projektet ska genom aktivt arbete via nätverk som CeLIT, Campus Vänner, Marknadsföreningen, Helsingborgs Företagsgrupper, Handelskammaren, Handelsföreningen och Cityföreningen skapa fördjupade relationer mellan det lokala näringslivet och verksamheterna på Campus. En nära samverkan med kommunerna inom Familjen Helsingborg är en given förutsättning. Den primära målgruppen företag finns inom handel och logistik men är inte avgränsad till dessa.

Projektet kommer att utveckla modeller och metoder som säkerställer att det initierade arbetet blir långsiktigt och att det även innehåller en progression så att interaktionen med nätverken förädlas och intensifieras.

Relationerna formaliseras i en databas som beskriver vad respektive företag/organisation förväntas uppnå genom samarbetet samt vilka former av samverkan som är lämpliga.

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Sten-Åke Tjärnlund
ordförande CeLIT

Mats Johnsson
universitetslektor
Förpackningslogistik