lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Cabotagestudien

Cabotagestudien är en forskningsstudie som undersöker internationell godstrafik på väg i Skandinavien. Syftet med Cabotagestudien är att ta fram oberoende fakta på internationella godstransporter som utförs i Skandinavien. Detta för att skapa kunskap för samhället, beslutsfattare, myndigheter och framtida forskning. 

Med hjälp av bl.a. tusentals frivilliga används den innovativa Cabotagestudien-appen för att samla in data och statistik på den internationella godstrafikens rörelser. Insamlade data används för att bilda rörelsemönster på lastbilar, som ligger till grund för vidare analys. Insamlingarna valideras mot deltagande åkeriers data och kompletteras med andra typer av observationsdata. Förutom analys på rörelsemönster, undersöker vi hur avregleringen av transportmarknaden påverkar skandinavisk logistik, miljöeffekter av olika typer av beslut, transporteffektivitet och visibilitet inom transportinköp. Cabotagestudien består nu av ett flertal projekt, med finansiering donerad av ett tiotal olika organisationer. Vi samarbetar i Norge med FaFo och TÖI, i Danmark med Copenhagen Business School och i Schweiz med University of St. Gallen.

Rapporter från studien hittar du här. Flera projekt använder den data som genererats, nedan listas några. Projektet Transparenta transporter är den huvudsakliga fortsättningsstudien.

Arbeidsforhold i gods og turbil 
Projektet Arbeidsforhold i gods og turbil fokuserade på arbetsmiljön på vägarna i Norge.

Uppställningsplatser: Behov och alternativa åtgärder
I samarbete med Helsingborgs stad utfördes under våren 2015studien ”Uppställningsplatser: Behov och alternativa åtgärder. Studien kartlade behovet av uppställningsplatser i Helsingborgsområdet och gjorde studiebesök på uppställningsplatser i Jönköping. Resultaten analyserades och presenterades för berörda förvaltningar inom Helsingborgs stad.


For information in English, please refer to the project web site, www.cabotagestudien.com.

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Henrik Sternberg, docent, Förpackningslogistik

Andreas Holmberg, doktorand Förpackningslogistik

MER INFORMATION