lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Closer Starfish

Horisontella samarbeten för mer effektiva transporter

Projektet studerar konceptet horisontella samarbeten, vilket innebär att aktörer på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar med vara varandra. Det kan exempelvis ske genom att använda gemensamma lager eller genomföra distribution tillsammans. Koncepter horisontella samarbeten är relativt nytt, åtminstone för vägtransporter, men har fåt mer fokus de senaste 10 åren. Speciellt horisontella samarbeten mellan åkerier har studeras och teori om både möjligheter och hinder har tagits fram. Däremot har inte det inte varuägarens roll studerats nämnvärt.

Syftet med Closer Starfish är att undersöka hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt med hjälp av horisontella samarbeten. Målet är att nå lägre miljöpåverkan och även sänka transportkostnader. De deltagande företagen delar med sig av deras transportdata (ex. O/D-matris, volymer, kostnader) till projektet. Projektet leds av Lunds Tekniska Högskola som agerar som en neutral part som kan hantera data utan någon risk om förtroendebrist. Tack vare detta blir det möjligt att designa försörjningskedjan baserat på ett större nätverk, vilket möjliggör nya effektiva lösningar för exempelvis distribution, transport mellan lager eller lageraktiviteter. De initiala resultaten kan man ta del av här.

Resultat från projektet.

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Daniel Hellström, docent Förpackningslogistik

Henrik Sternberg, docent Förpackningslogistik

Andreas Holmberg, doktorand Förpackningslogistik