lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Detaljhandelns affärsmodeller för e-handel

E-handeln är en strategisk fråga för handeln som får konsekvenser för och ändrar förutsättningarna för såväl kundmötet som varuflödet. En del handelsföretag väljer att stegvis föra in e-handeln som en ny kanal mot kunder, medan andra handelsföretags affärsmodell bygger helt på e-handel. Syftet med den här delstudien är att kartlägga och analysera hur e-handel används i och av svenska handelsföretag? Är det efterfrågan eller utbud som styr utvecklingen av e-handel? Hur skiljer sig olika sektorer i användningen av e-handel som strategiskt verktyg? Vilka möjligheter och utmaningar rymmer e-handel utifrån ett handelsperspektiv? En kombination av kvalitativ metod och kvantitativ metod används för att undersöka detaljhandelns affärsmodeller för e-handel.

 

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Klas Hjort, post doc Förpackningslogistik, Lunds universitet

Jens Hultman, docent Företagsekonomi, Lunds universitet

Niklas Jonsson, doktorand Företagsekonomi, Lunds universitet