lu.se

Denna sida på svenska This page in English

HITS

Harmoniserat intelligent transportsystem-stöd för transport av farligt gods

HITS (Harmoniserat intelligent transportsystem-stöd för transport av farligt gods) är ett projekt som löper under 2014 och 2015 och som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, genom Security Arena Lindholmen.

HITS-projektet syftar till att forska om och skapa förutsättning för incitament för att transportörer frivilligt ska öka transportsäkerheten av farligt gods. Målet är att demonstrera lösningar för frivillig regelefterlevnad och kontroll av transporter av farligt gods.

Projektet har som mål att utveckla tjänsteplattformen Intelligent Access Program, IAP, så att den omfattar farligt gods. En del består i att fastställa den juridiska grunden för informationsdelning avseende transport av farligt gods samt frivillig övervakning. Projektet kommer även att utveckla en passande affärsmodell för konceptet och slutligen demonstrera lösningarna genom pilottester som involverar åkerier och andra logistikaktörer.

Under 2014 är fokus i projektet på design och organisation. År 2015 kommer projektet att gå in i en pilotfas med fokus på demonstration, test och kvantifiering av resultat.

Partners i projektet är Göteborgs Universitet, Saab AB, Ericsson, Viktoria Swedish ICT, Sjöland&Thyselius, Perstorp AB, DSV, InterEast AB, Transportgruppen och Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer om Security Arena Lindholmen

 

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Henrik Sternberg, Post doc Förpackningslogistik

Camilla Nyquist Magnusson, doktorand Förpackningslogistik