lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kompetens i praktiken - en studie på managers inom logistik och SCM

SCM är kopplingen mellan den betydelsefulla kunden och dennes behov av rätt vara, till rätt pris, i rätt tid och till rätt plats. Managers inom SCM har en viktig roll i denna utmaning, och kompetens inom SCM har också visat sig vara en nyckelfaktor för konkurrenskraft och finansiellt resultat i åtskilliga studier (Aquino & Draper, 2008; Bowersox et al., 2000; Ellinger et al., 2011). Det finns dock begränsat med forskning på manager-kompetens inom logistik och SCM, och framförallt kvalitativ forskning som baseras på den verkliga praktiken.

Detta projekt är en empirisk case-studie som bygger på skuggning av sex managers inom logistik och SCM. Syftet är att titta på vad managers gör, och inte på vad management är, dvs att titta på vad som händer i praktiken och framförallt vilka kompetenser som används där. Projektet baseras på practice theory, en iterativ forskningsmetod som går ut på att omväxlande zooma in på praktiken och det som sägs och görs i ett definierat tid och rum, och zooma ut och fokusera på övergripande mönster (Nicolini ,2012). Praktik som begrepp omfattar både kropp och själ, saker och kunskap, sammanhang, struktur, och själva agenten (Reckwitz, 2002). Baserat på allt detta härleder vi sedan den faktiska kompetensen som används. 

Projektet bidrar både teoretiskt och praktiskt genom att sammanställa ett omfattande ramverk kring vilka kompetenser som managers inom SCM behöver utifrån befintlig litteratur. Vidare utmynnar projektet i ett antal resultat och förslag till framtida forskning baserat på den empiriska skuggningen. 

För managers innebär studien en möjlighet till benchmarking av befintliga kompetenser samt en guide vid vidareutbildning. För personer som siktar på en karriär inom SCM, kan studien ge insikter i vilka kompetenser som används i praktiken, vilket kanske inte alltid sammanfaller med tjänste¬be-skriv¬ningar eller kursplaner. Vidare kan studien hjälpa HRM i deras arbete med rekrytering och vidareutbildning av managers inom SCM, på vägen mot förbättrat resultat och konkurrenskraft.

Sidansvarig:

Medverkande

Daniel Hellström, docent
Förpackningslogistik

Pernilla Derwik, doktorand
Förpackningslogistik