lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kunniga kunder kräver kompetens om försörjningskedjor

Kunniga kunder ställer nya krav på dagens handel, alltifrån sortiment, service, tillgänglighet, kanaler inklusive returlogistik samt information om ursprung och miljöpåverkan. En nyckelfaktor för att hantera detta är kompetens inom supply chain. Åtskilliga studier har påvisat ett klart samband mellan kompetens inom supply chain och finansiellt och operativt resultat. Supply chain kompetens är helt enkelt en nyckelfaktor för att skapa konkurrenskraft.

Med anledning av ovanstående skulle man kunna tro att begreppet supply chain kompetens är väl utforskat och att det har en tydlig definition, men det har visat sig att bilden av begreppet är oklar inom både näringsliv och akademi. Olika intressenter lyfter fram olika saker, och oerhört få diskuterar övergången mellan olika nivåer och intressenter. Projektet Kunniga kunder har inletts med en litteraturstudie kring kompetens inom supply chain för att belysa följande aspekter:

  • Hur har litteraturen inom supply chain kompetens utvecklats?
  • Hur kan supply chain kompetens-litteratur klassificeras?
  • Vilka aspekter har adresserats inom ramen för supply chain kompetens?

Syftet med litteraturstudien är att presentera en integrerad bild av olika aspekter från publicerad litteratur inom området, samt att presentera ett ramverk för att understödja framtida studier, praktiker och forskning.

Sidansvarig:

MEDVERKANDE

Daniel Hellström, docent
Förpackningslogistik

Pernilla Derwik, doktorand
Förpackningslogistik