lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Last mile logistics

Last mile logistics är ett växande forskningsområde med ökande intresse från forskare och praktiker, särskilt på senaste åren. Den snabba tillväxten drivs främst av ökad urbanisering och befolkningstillväxt, e-handelsutvecklingen, förändrat konsumentbeteende, innovation och ökat fokus på hållbarhet.

Det finns många definitioner av last mile logistics, en vanlig uppfattning är dock att det gäller sista steget i försörjningskedjan till mottagarens valda leveranspunkt. Detta sista steg beskrivs ofta som dyr, ineffektiv och förorenande. Därför krävs en snabb och effektiv transformation mot hållbar last mile distribution. Idag är kunskapen kring förändringsprocessen mot emissionsfri distribution mycket begränsad.

Syftet med detta avhandlingsprojekt är att bidra till ökad förståelse för transformationen mot nollutsläpp i omnikanalhandel och dess effekter, vilket bidrar till FN: s globala mål för hållbar utveckling, särskilt hållbar konsumtion och produktion samt hållbara städer och samhällen.

Sidansvarig:

Medverkande

John Olsson, doktorand Förpackningslogistik

Daniel Hellström, docent Förpackningslogistik