lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter

Idag är kunskapen kring användningen av paketautomater mycket begränsad. Det finns varken studier på dess påverkan på tillgänglighet eller miljön. Projektet kommer därför att bidra till att skapa kunskap kring hur paketautomaten kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglighet och skapa kunskap kring konsumenteffekter, dvs. beskriva miljöpåverkan kopplat till en ökad tillgänglighet och dess eventuella påverkan på förväntade ökande krav på dörr/hemleveranser. Projektet skall pilottesta paketautomater och utvärdera dess användning mot det transpolitiska funktionsmålet: tillgänglighet Fokus i detta trippel helix projekt är att, tillsammans med Helsingborgs stad, Svensk Digital Handel, PostNord, Lunds universitet Campus Helsingborg, Combiplate, Easycom, Mindpark, E-commerce park, H&M och andra e-handelsföretag och dess konsumenter, förstå, förklara och förbättra användningen av paketautomater, för att både öka tillgängligheten för alla och samtidigt stödja en miljömässig hållbar utveckling.

Den första paketautomaten (se bild) är under produktion och den kommer att placeras ut på Mindpark under slutet av september 2016. Kort därefter så placeras nummer två ut på Campus Helsingborg. Resterande paketautomater kommer att placeras ut löpande under projekttiden och nu pågår diskussioner med Helsingborgshem, H&M m.fl

Projekttid: 2016-2019

Projektfinansiär: Vinnova

Sidansvarig:

Medverkande

Klas Hjort, PhD, post doc 
Förpackningslogistik

Daniel Hellström, PhD, docent
Förpackninglogisktik

Yulia Vakulenko, doktorand
Förpackningslogistik

Anette Svingstedt, PhD, universitetslektor
Service Mamagement