lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Physical Internet - möjligheter

Inom området logistik och effektiva transporter har sedan en tid tillbaks forskats, diskuterats och arbetats med physical internet på internationell nivå. Physical internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.

Inom ALICE (1), där både Closer och Trafikverket är aktiva, arbetar man aktivt med ett antal olika färdplaner för att främja visionen om Physical internet 2050. ALICE är en europeisk teknikplattform som har till syfte att utveckla en övergripande strategi för forskning, innovation och marknadslansering av logistik och supply chain management innovation i Europa. Plattformen kommer att stödja och bidra till genomförandet av EU: s ramprogram för forskning: Horisont 2020.

Utifrån detta fick Lunds Tekniska Högskola och Viktoria Swedish ICT i uppdrag att utreda:

  • Utifrån resultat från tidigare projekt och forskning, föreslå ett nästa steg
  • Intevjua nyckelpersoner som forskar inom physical internet i syfte att skapa den ”svenska bilden”
  • Identifiera vilket angreppssätt som har störst potential för att lyckas som demonstartionsprojekt (geografiskt område som t ex Scan-Med-korridoren, utifrån varugrupp? )
  • Undersöka intresset hos näringsliv och andra aktörer för att skapa ett demoprojekt inom området där man under en begränsad period kan påvisa resultat och vinst.
  • Workshop/seminarium om Physical internet

Projektet har avrapporterats på en Closer workshop i Göteborg (Physical Internet – Fantasti eller möjlighet? 10:e maj 2016) och för tillfället arbetar forskarna på en vetenskaplig artikel med resultaten från projektet.

Sidansvarig:

Medverkande

Henrik Sternberg, docent
Förpackningslogistik