lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Transparenta transporter

Transporter står för cirka en tredjedel av alla CO2 utsläpp. En brist på transparens försvårar försök att verka för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Transporter av gods är en fragmenterad industri, påverkad av outsourcing och prispress. Det här är en utveckling som tilltagit under åren och avreglering inom EU har bidragit. Mellan 1966 och 2005 ökade det genomsnittliga antalet aktörer i kedjan från 2,2 till 5 företag. 

Många initiativ för ökad hållbarhet fokuserar på utvecklingen av eko-effektiv hårdvara, men för att adressera även ekonomisk och social hållbarhet krävs ett engagemang hos människor och en integration av teknologier bortom en enskild organisation. För att få och sprida kunskap kring miljömässig och social prestanda så kräver den transparens som efterfrågas av ledande organisationer ett aktivt nätverk. För att skapa strategiska hållbarhetssystem måste organisationer adressera miljömässiga, ekonomiska likväl som sociala utmaningar genom att samverka i ett transparent nätverk av underleverantörer, kunder, media, myndigheter, intresseorganisationer och enskilda medborgare i olika sammanhang.

Projektet Transparenta Transporter vill bygga en demonstrator med fordons- och mobila informationssystem för att hantera transparens i flera led i en transportkedja. För att uppnå detta mål och att skapa kunskap kring hur en sådan lösning kan komma att tas emot och specificera utmaningarna kommer vi att arbeta i ett brett konsortium av fordonsproducenter (Volvo Trucks, Scania), transportköpare (Coop, Scania), speditörer (Schenker, FranceSped och Intereast) branschorganisationer (BTF, transportarbetareförbundet), intresseorganisation (Naturskyddsföreningen), akademi (Lunds Universitet, förpackningslogistik och Viktoria Swedish ICT) samt utveckling (Cybercom och Chainvine). Projektet finansieras av Vinnova som en del digitaliseringsinitiativet (http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovationssatsningar/Digitalisering-av-svensk-industri/Sma-puffar/Transparent-transportsystem/).

Sidansvarig:

Medverkande

Henrik Sternberg, docent
Förpackningslogistik