lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsverksamhet som bidrar till utbildningen

ReLog utgör en forskningsöverbyggnad på den en framgångsrika masterutbildning; Logistics Service Management. Forskningsanknytning och samverkan med näringslivet bidrar till regionens utveckling mot internationell världsklass.

Kandidatprogrammet Logistics Service Management startades 2005 som svar på ett omfattande behov från näringslivet och Helsingborgs stad. Huvudämnet är Service Management och utbildningen är en multidisciplinär utbildning med hälften av kurserna från Samhällsvetenskapliga fakulteten (Inst för Service management) och den andra hälften kurser från Lunds Tekniska högskola (LTH). Utbildningens intag består av 40 platser och har rönt stor framgång. Från att ha varit en kandidatutbildning, som byggts upp genom resurser och kompetenser från Avd för förpackningslogistik på LTH, har Inst för Service Management hösten 2012 startat en masterutbildning i ”Logistics service management" med samarbete med utbildningen i ”Retail Management”.

Sidansvarig: